Autor: Eliška Kuťáková

Zvonek zelený, druh nejvíce ohrožený krmítkovou nákazou, byl vyhlášen ptákem roku 2022. Samečky poznáme podle olivově zeleného zbarvení, samičky jsou méně nápadné, spíše šedozelené. Zdroj: birdlife.cz

Sypáním zrní a semínek do krmítka děláme našim opeřeným sousedům veliké dobrodiní, a to zejména v zimních měsících, kdy je v krajině potravních zdrojů poskrovnu. Pravidelní krmiči dobře vědí, jak ptáčkům nejlíp posloužit: že do krmítka patří semínka, oříšky či lůj, ale naopak nepatří drobky z pečiva či zbytky cukroví. Skoro každého taky napadne, jak zabezpečit krmítko proti domácím kočkám. Může ale na ptáky číhat v krmítku i jiné nebezpečí než zrnka soli na rohlíku nebo sousedův kocour Micík? Může – a tohle nebezpečí je okem neviditelné, ale pro ptáky zcela fatální. Řeč je o trichomonóze ptáků neboli krmítkové nákaze.

Co to je? Krmítková nákaza je onemocnění způsobované prvokem bičenkou drůbeží. Bičenka napadá pouze ptáky (na člověka není přenosná) a projevuje se mj. zánětem jícnu, což opeřencům ztěžuje či úplně znemožňuje polykání potravy, a ti obvykle hynou hladem. Nakaženého jedince poznáme podle „ospalého“, apatického chování, načepýřeného peří, odkapávajících slin a mokrého peří kolem zobáku. Trichomonóza se mezi ptáky přenáší přímým kontaktem – nebo třeba zbytky slin na krmivu. Ptačí krmítka, kde jsou ptáci v těsném kontaktu a zobou „z jednoho talíře“, jsou proto místem nejčastějšího přenosu této nemoci.

Zvonek zelený

Obr. 2: Nakaženého ptáka poznáme na první pohled: apatie, načepýřené peří, přivřené oči a znečištěné okolí zobáku. Zdroj: Luděk Petrilák, avif.birds.cz.

Je trichomonóza opravdu takový problém? Ano, je. Odborníci uvádějí, že od roku 2012, kdy byly hlášeny první případy úhynů zvonků zelených na krmítkovou nákazu, nemoc na našem území vyhubila dvě třetiny populace tohoto semenožravého ptáka. Nákaza však ohrožuje i další druhy ptáků – zejména pěnkavy, čížky, dlasky, vrabce a sýkory.

Co s tím můžeme udělat my, majitelé krmítek? Docela dost! Problému můžeme částečně předcházet prevencí: nákaza se hůře přenáší v krmítkách, kde se ptáci tolik nepotkávají (z tohoto hlediska jsou lepší plastová krmítka, kde může v jeden čas zobat jenom jeden pták). Důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat třeba slabým roztokem Sava. Pokud však zaznamenáme přítomnost nakažených jedinců, je třeba postupovat následovně:

  • Krmítko okamžitě vyčistit slabým roztokem Sava (s použitím gumových rukavic) a nechat vyschnout (prvoky sucho spolehlivě zahubí)
  • Znovu začít krmit až po dvou týdnech
  • Upozornit na výskyt trichomonózy i sousedy, kteří ptáky přikrmují, a informovat je o tomto postupu
  • Ohlásit výskyt trichomonózy České společnosti ornitologické vyplněním krátkého formuláře na webu: www.birdlife.cz

Tak kéž se trichomonóza vašim krmítkům a šťastným opeřencům v nich vyhýbá a vymůžete spokojeně sledovat ptačí hostinu!