Běžně se zabýváme

 • ochrana přírody
 • péče o veřejnou zeleň
 • posuzování dopadu lidské činnosti na životní prostředí a její optimalizace
 • ekologicky šetrné spotřebitelství
 • navrhování a realizace opatření pro oživení zahrady
 • efektivní a ekologicky šetrné hospodaření s energií, vodou a odpady
 • ochrana ovzduší a adaptace na klimatickou změnu
 • úsporný provoz kanceláří a budov
 • ekologicky šetrný provoz domácností, úřadů, škol, obcí
 • agroekologie
 • metodická pomoc při environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO)
 • ekologicky šetrná doprava a cestovní ruch
 • legislativa životního prostředí
 • poskytování kontaktů na další odborné instituce

Dále nabízíme individuálně

 • podklady pro referáty, projekty, seminární práce, odborné konzultace a praxe studentů všech stupňů škol
 • metodickou pomoc pedagogům v oblasti EVVO
 • školám a úřadům kompetentní pomoc při ekologizaci provozu
 • poskytování informací z oblasti ochrany přírody, životního prostředí a ekopedagogiky
 • organizování přírodovědných a vlastivědných exkurzí na Podblanicku
 • analýzy, biologické průzkumy a hodnocení
 • poradenství pro vlastníky a hospodáře v přírodovědně cenných územích

Nejčastěji řešíme

 • pro veřejnost: volně žijící druhy živočichů, péče o zeleň, ekologicky šetrný provoz zahrady a domácnosti, úsporná opatření v domě, ekologicky šetrné nakupování, potraviny, odpady…
 • pro obce: tematické články do obecních novin / na web obce, ekologicky šetrný provoz úřadu, úsporná opatření v budovách, péče o zeleň a revitalizace veřejných prostranství, analýzy, biologické průzkumy a hodnocení, posuzování stromů, jak zabezpečit stavbu či činnost proti zraňování živočichů…
 • pro školy: projektová výuka, žádosti o dotace, náměty do výuky, výukové materiály, terénní výukové programy a exkurze, podklady pro referáty, projekty, seminární práce a praxe žáků
 • pro firmy a hospodáře: ekologicky šetrný provoz budov a management pozemků, poradenství pro vlastníky a hospodáře v přírodovědně cenných územích, úsporná opatření v budovách, péče o zeleň a revitalizace, analýzy, biologické průzkumy a hodnocení, posuzování stromů, jak zabezpečit areál proti zraňování živočichů…