Poskytujeme informace a poradenství v těchto oblastech:

  • životního prostředí a ochrany přírody,
  • ekologicky šetrného spotřebitelství a provozu domácnosti,
  • úsporných opatření budov a v zahradách
  • ekologicky šetrné správy obce a provozu úřadu,
  • školní EVVO a ekologicky šetrného provozu školy
  • ekologicky šetrného hospodaření v krajině či provozu podniku

S čím vám můžeme pomoci

Co je ekoporadenství, co jsou ekoporadny

Podmínky a ceny našich služeb

Etický kodex ekoporadny


Komu jsou naše služby určeny?

Přece právě vám! Konkrétně: veřejnosti, obecním úřadům a představitelům obcí, školám, učitelům a studentům, vlastníkům pozemků, pěstitelům, chovatelům a dalším zodpovědným lidem, malým podnikům či živnostníkům, institucím, spolkům a všem dalším, kteří chtějí jednat šetrně ke svému životnímu prostředí.

Knihovna a studovna

Výpůjčka knih je součástí poradenské služby ZDARMA. Výpůjčky lze objednat a katalog naleznete zde

  • nabízíme přes 5000 knih, 180 videokazet, 200 CD a DVD, několik desítek přírodovědných, regionálních a ekologicky zaměřených periodik
  • návštěva je možná každou středu 13 – 17 hodin, nebo dle dohody
  • umožňujeme dálkovou výpůjčku publikací