Ekporadenství (environmentální poradenství) je významným preventivním nástrojem Státní politiky životního prostředí ČR. Pomáhá zpřístupňovat objektivní informace o životním prostředí, o environmentálních problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí (aj.) tak, aby se lidé mohli odpovědně rozhodovat ve prospěch své budoucnosti ve smyslu udržitelného rozvoje.

Ekoporadny poskytují klientům expertní konzultace(rady), posudky, pomoc s přípravou a vedením konkrétních projektů, řízení procesů. Snaží se spolu s klienty o dosažení environmentálně příznivé změny.

Ekoporadna ČSOP Vlašim významně pomáhá utvářet odpovědnost obyvatelstva Podblanicka vůči životnímu prostředí již od roku 1999 a je dlouholetým členem Sítě ekologických poraden STEP. Certifikovaný ekoporadce zodpoví vaše dotazy e-mailem, telefonicky či osobně. V případě potřeby při tom spolupracuje s externími odborníky. Služby ekoporadny se řídí etickým kodexem.