METODIKA A JEJÍ PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

R. Andres, J. Vrtiška: Environmentální výchova v praxi: příručka pro MŠ, ZŠ a SŠ

PŘÍLOHY K AKTIVITÁM UVEDENÝM V METODICE

Problémy a konflikty, aktivita č. 31: Sjezdové lyžování

Příloha1_Názorová_škála   Příloha2a_Sjezdové_lyžování – pozitiva    Příloha2b_Sjezdové_lyžování – negativa    Příloha3_Jak_řešit_konflikt    Příloha4_Argumenty_protistrany_kompromisní_návrh    Příloha5_Hlavní_argumenty_pro_a_proti

Výzkumné dovednosti a znalosti, aktivita č. 23: Výzkum kvality potoků pomocí bioindikátorů

výzkum potoků pracovní list

Akční strategie, aktivita č. 39: Moje ekostopa

Příloha_1_Můj_vliv   Příloha_2_Ekologická_stopa_biokapacita_definice   Příloha_3_Obrázky_ekologické_stopy   Příloha_4_Co_ovlivňuje_ekostopu_negativně        Příloha_5_Co_ovlivňuje_ekostopu_pozitivně   Příloha_6_Reflexní_pracovní_list

METODICKÉ LISTY KE STAŽENÍ PRO VÝUKU

Jak šla Maruška v lednu pro Jahody (pro věk 8-12 let, téma lokální vs. dovozové potraviny)

Kousek pralesa v mé kapsa (pro věk 10-14 let, téma spotřebitelství vs. likvidace tropických pralesů)

Nemusí pršet, stačí když kape? (pro věk 7-11 let, téma adaptace na klimatickou změnu, voda v krajině)

Méně je více (pro věk 5-9 let, téma předcházení vzniku odpadu)

Už to mám zas na talíři? (pro věk 12-15 let, ekologické dopady stravování)

 

ORGANIZACE, SE KTERÝMI MŮŽE ŠKOLA V EVVO SPOLUPRACOVAT

Uvedeny jsou pouze organizace s celostátní či celokrajskou působností, další organizace viz rozcestník Ministerstva životního prostředí http://www.ekocentra.cz.

 

Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec                                                                                        https://koniklec.cz, https://www.ekocentrumkoniklec.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (vč. Správy CHKO a Správy NP)          http://www.ochranaprirody.cz

Analytické a vzdělávací centrum v otázkách globálních problémů Glopolis                              https://glopolis.org/

CEGV Cassiopeia                                                                                                                                    https://ekocentrumcb.cz

CI2 (výzkum, vzdělávání a indikátory)                                                                                              https://ci2.co.cz

Český hydrometeorologický ústav                                                                                                      http://portal.chmi.cz/

Český svaz ochránců přírody                                                                                                               www.csop.cz

Česká geologická služba                                                                                                                        http://www.geology.cz

Česká informační agentura životního prostředí Cenia                                                                   http://www.cenia.cz

Česká inspekce životního prostředí                                                                                                    http://www.cizp.cz

Člověk v tísni                                                                                                                                           https://www.clovekvtisni.cz

Ekocentrum Huslík                                                                                                                               http://ekocentrumhuslik.cz

Ekocentrum Paleta                                                                                                                                http://www.paleta.cz

Ekodomov                                                                                                                                               http://www.ekodomov.cz

Ekologický institut Veronica Brno                                                                                                     http://www.veronica.cz

Ekumenická akademie                                                                                                                         www.ekumakad.cz

etika a welfare v chovech zvířat                                                                                                         http://spolecnostprozvirata.cz/

etika a welfare v chovech zvířat                                                                                                         http://www.svobodazvirat.cz/

Evropská komise, životní prostředí                                                                                                  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_cs.htm

Fair trade (český web)                                                                                                                         www.fairtrade.cz

Fair trade (mezinárodní web)                                                                                                            www.fairtrade.net

globální rozvojové vzdělávání a férový obchod                                                                              https://www.nazemi.cz/cs

globální rozvojové vzdělávání                                                                                                            https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/

Greenpeace                                                                                                                                            http://www.greenpeace.cz/

Hnutí Duha                                                                                                                                            http://www.hnutiduha.cz

Chaloupky                                                                                                                                              https://www.chaloupky.cz

Knihovny – rozcestník                                                                                                                        https://www.knihovny.cz

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání                                                          http://www.lipka.cz

Muzea – rozcestník                                                                                                                              http://www.museum.cz

Národní síť záchranných stanic pro handicapované živočichy                                                   https://www.zvirevnouzi.cz

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna                                                            https://www.nsev-kladno.cz

Ochrana fauny České republiky                                                                                                         www.ochranafauny.cz

OSN (různé programy, např.)                                                                                                            http://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim                                                                                           www.podblanickeekocentrum.cz

Síť ekologických poraden STEP                                                                                                         http://www.ekoporadna.cz/

Sluňákov                                                                                                                                                 https://slunakov.cz

SSEV Pavučina (vč. sítě pro školy a školky M.R.K.E.V., Mrkvička)                                           www.pavucina-sev.cz

Státní zdravotní ústav                                                                                                                          http://www.szu.cz/

TEREZA                                                                                                                                                  http://terezanet.cz

Toulcův dvůr                                                                                                                                          http://www.toulcuvdvur.cz

Zážitková pedagogika: Letní prázdninová škola Lipnice                                                              https://www.psl.cz/

Zoo Praha                                                                                                                                                https://www.zoopraha.cz

 

DALŠÍ DOPORUČENÉ ZDROJE PRO EVVO

  1. Média, časopisy, rozcestníky, data
  2. Environmentální politika, výzkumy, legislativa, dokumenty
  3. Ekopedagogika, návody, pomůcky
  4. Podpůrné nástroje: mapy, fotografie, poradenství, kalkulátory apod.
  5. Domácnost, spotřebitelství, odpady
  6. Potraviny, zemědělství, zahrada, chov
  7. Životní prostředí, ochrana přírody, etika
  8. Doprava, energie, technologie a stavitelství
  9. Klima a voda
  10. Filmy

1.    Média, časopisy, rozcestníky, data

Bedrník – časopis pro ekogramotnost učitelů                                                                     http://www.pavucina-sev.cz/bedrnik.htm

statistická data ČR                                                                                                                     https://www.czso.cz/

Ecomonitor, databáze článků o životním prostředí                                                           http://www.ecomonitor.cz/

Ekocentra v ČR                                                                                                                          http://www.ekocentra.cz/

Ekolist – zpravodajství, publicistika a návody                                                                     http://www.ekolist.cz/

Ekopsychologie                                                                                                                          http://www.vztahkprirode.cz/

Envihelp Cenia                                                                                                                           https://helpdesk.cenia.cz/hdPublic/helpdesk.html

Envigogika – odborný časopis pro ekopedagogiku                                                            http://www.czp.cuni.cz/envigogika/

Enviweb – zpravodajství o životním prostředí                                                                     http://www.enviweb.cz/

Eurostat, databáze                                                                                                                    http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h

EVVO Středočeského kraje (viz i další kraje)                                                                      http://www.stredoceska-evvo.cz/

EWA, rozcestník EVVO pro učitele                                                                                       http://www.ewa.cz/

Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí ČR                                https://issar.cenia.cz/

Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku                                                              http://gymnasion.org

Nedej se, reportáže České televize o problémech životního prostředí                          https://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/dily/

Nika                                                                                                                                             http://www.nika-casopis.cz

ročenky ŽP ČR                                                                                                                           https://www.mzp.cz/cz/statisticka_rocenka_zivotniho_prostredi_publikace

ročenka ŽP ČR multimediálně                                                                                              http://www.vitejtenazemi.cz/cenia

Sedmá generace                                                                                                                        http://www.sedmagenerace.cz/

střediska s pobytovými programy EV                                                                                  http://www.ekopobyt.cz/

Školní zahrada                                                                                                                           http://www.skolni-zahrada.cz/

Vesmír                                                                                                                                         http://www.vesmir.cz/

Wikipedie životního prostředí                                                                                                https://www.enviwiki.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

 

2.    Environmentální politika, výzkumy, legislativa, dokumenty

cíle a výzkumy EVVO                                                                                                              https://www.mzp.cz/cz/evvo

cíle udržitelného rozvoje                                                                                                        http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

cíle udržitelného rozvoje ČR                                                                                                 https://www.mzp.cz/cz/agenda_2030

doporučené očekávané výstupy EV (tzv. DOVy)                                                              http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1

Evropská agentura pro životní prostředí                                                                           https://www.eea.europa.eu/cs

legislativa ČR přehledně a přístupně                                                                                  https://www.zakonyprolidi.cz/

legislativa životního prostředí v ČR                                                                                    https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/

living planet report 2018                                                                                                       https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/

ochrana zvířat, státní zajištění                                                                                            http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/

právní služby a poradna v oblasti životního prostředí                                                   https://frankbold.org/

 

3.    Ekopedagogika, návody, pomůcky

Andres, R.(ed.): Praktická ochrana přírody ve výuce na školách. 2013.

Andres, R., Havelková, J. (eds.): Receptář činnost pro polytechnickou výchovu v MŠ. 2015.

Badegruber B.: Otevřené učení ve 28 krocích. 1994.

Bakalář, E.: Předposlední psychohry. 2000.

Bartůněk, D.: Hry v přírodě s malými dětmi. 2001.

Belz H., Siegrist M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. 2001.

Bičík, I. a kol.: Školní atlas dnešního světa.  2001.

Budínská H.: Ať už si mohou naše děti ve své škole hrát. 1992.

Bureš, J.: Ekologická výchova v mateřských a základních školách. 2002.

Burešová, K.: Učíme se v zahradě. 2007.

Burešová, K. Hurá z lavic do přírody. 2001.

Burešová, K. Nápady pro mrňata a škvrňata. 2003.

Canfield, J., Siccone, F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. 1998.

Carter, F.: Škola Malého stromu. 2007.

Červinka, P.: Ekologie a životní prostředí. 2005.

Činčera, J.: Environmentální výchova: Od cílů k prostředkům. 2007.

Činčera, J.: Práce s hrou pro profesionály. 2007.

Činčera, J.: Výchova a budoucnost: hry a techniky o životním prostředí a společnosti. 2005.

Činčera, J., Caha, M., Kulich, J.: Hry a výchova k trvale udržitelnému rozvoji. 1996.

Dobroruka, L., Dobroruková, J.: Malá tajemství přírody. 1989.

Durrell, G.: Amatérský přírodovědec. 1997.

Dvořáková, M., Kašová, J., Tomková, A.: Učíme v projektech. 2009.

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. 2009.

Hábová, V.: Praktická péče o školní zahradu. 2016.

Holec, O.: Instruktorský slabikář: Letní prázdninová škola Lipice. 1994.

Hruška J.: Globální problémy jako program integrované tematické výuky. 2004.

Hruška, J.: Globální a environmentální výchova na pobytových akcích. 2005.

Kasíková H.: Kooperativní učení, kooperativní škola. 1997.

kol.: Badatelé.cz. 2018.

Jakobová, Z. (ed.): Znalcem svého okolí: projekt Globe. 2006.

kol.: Společný svět: Příručka globálního a rozvojového vzdělávání. 2004. stažitelné z webových stránek www.varianty.cz

kol.: Žijeme spolu aneb Jak na téma ochrany zvířat. 2006.

Kopřiva P., Nováčková J., Nevolová D., Kopřivová T.: Respektovat a být respektován. 2006.

Křivan, V., Stýblo, P.: Živá zahrada. 2012.

Kříž, M. (ed.): Krajina nápadů. 2014.

Kříž, M. (ed.): Zahrada, která učí. 2017.

Kříž, M., Rajnošková: Rok v přírodě s mrňaty.

Máchal A.: Průvodce praktickou ekologickou výchovou. 2000.

Matějček T.: Ekologická a environmentální výchova. 2007.

Mazal, F.: Hry a hraní pohledem ŠVP. 2007.

Meadows, D.: Fish Banks. 1994.

Nádvorník, O., Chára, P.: Bohouš a Dáša proti chudobě. 2006.

Neuman, J., Vomáčko, L., Vomáčková, S.: Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. 1999.

Neuman, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 2000.

Neuman, J.: Brtník, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. 1999.

Petty, G.: Moderní vyučování. 2013.

Ponížilová – Juříčková, B.: Lesní čarování I., II., III.

Ponížilová – Juříčková, B.: Lesní mimičarování.

Reitmayerová, E., Broumová, V.: Cílená zpětná vazba. Portál, 2007.

Seton, E., T.: Rolf zálesák. 1973.

Slejška, Z., Slejšková, E., Naar, D.: Manuál zážitkové pedagogiky. 2003.

Školoud, L.: Zálesácká dovednost. 1990.

Valenta J.: Pohledy – Projektová metoda ve škole a za školou.

Vosátka, M.: Tábornická encyklopedie. 1985.

Vrtišková K., Pokorná L.: Co vyprávěl starý dub. 2008.

Witt, R.: Vnímejme přírodu všemi smysly. 1996.

Zapletal, M.: Vycházky a výlety s dětmi. 2003.

 

badatelsky orientované vyučování                                                                      http://badatele.cz

Člověk v tísni – témata s připravenými metodickými materiály                    https://www.jsns.cz/lekce

Ekologická olympiáda                                                                                            https://www.ekolympiada.cz/

Ekopolis, hra                                                                                                            http://www.ekopolis.cz

Ekoškola                                                                                                                    https://ekoskola.cz/cz

EVVO rozcestník                                                                                                      http://www.ekokatalog.cz/

EVVO v angličtině                                                                                                    https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/affective/environment.html

EVVO v angličtině                                                                                                    https://teachheart.org/resources/environmental-issues/

EVVO v angličtině, spotřebitelství                                                                        https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/A1652C69175CCBEBC12575DF003EA9C7/$file/OVV-cesi_raj_%20english-20090630.pdf

globální rozvojové vzdělávání Člověk v tísni                                                      https://www.varianty.cz

Globe                                                                                                                          https://globe-czech.cz

hry a výchova k trvale udržitelnému rozvoji                                                      http://www.ecn.cz/ENV/VYCHOVA/sbornik/sbornik.htm

hry, rozcestník                                                                                                          http://www.sweb.cz/isev/hry/hry.htm

hry simulační v angličtině                                                                                      http://www.stsintl.com/schools-charities/index.html

Jděte ven!                                                                                                                  https://jdeteven.cz

Můj první zápisník                                                                                                 http://www.muj1zapisnik.cz/

příběh věcí                                                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=i1HRbDrWAX4

recyklace, v angličtině                                                                                           http://www.recycling-guide.org.uk/

Učíme se venku!                                                                                                     https://ucimesevenku.cz

 

4.    Podpůrné nástroje: mapy, fotografie, poradenství, kalkulátory apod.

ekologická stopa a kalkulátory                                  www.hraozemi.cz, www.footprintnetwork.org, www.footprintcalculator.org

ekoporadenství, otevřená encyklopedie                  http://wiki.ekoporadna.cz/index.php?title=Hlavn%C3%AD_strana

ekoporadna ČSOP Vlašim                                          www.ekorada.cz

ekoporadna ekologického institutu Veronica        https://www.veronica.cz/ekoporadna

energetické poradenství bezplatně                          https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS/

fotografie krajiny historické                                      http://www.retrofoto.net/

fotografie krajiny historické                                      http://www.zaniklekrajiny.cz

fotografie krajiny historické                                      http://www.fotohistorie.cz

fotografie Země                                                            http://visibleearth.nasa.gov/

jízdní řády s ukazateli ekologické zátěže                http://www.ecopassenger.org

mapy historické                                                            http://oldmaps.geolab.cz/

mapy orthofoto historické                                          https://kontaminace.cenia.cz/

mapování černých skládek                                         http://www.zmapujto.cz/

národní archiv leteckých snímků (orthofotomap)  https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html

uhlíková stopa a kalkulátor                                         http://kalkulacka.zmenaklimatu.cz, http://www.carbonfootprint.com

vodní stopa a kalkulátory                                            http://www.vodarenstvi.cz/clanky/jaka-je-vase-vodni-stopa

https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator

(nebo zadat do vyhledávače heslo „personal water footprint calculator“)

Worldometers – statistiky o Zemi v reálném čase http://www.worldometers.info/

zobrazování povrchu Země                                        http://earth.google.com/intl/cs

 

5.    Domácnost, spotřebitelství, odpady

Johnsononová, B.: Domácnost bez odpadu. 2018.

Kalina M.: Kompostování a péče o půdu. 2004.

kol.: Pět domácích prostředků nahradí celou drogerii. 2018

Máchal A., Vlašín M., Smolíková D.: Desatero domácí ekologie. 2000.

 

ekologicky šetrné úřadování                                      http://www.zeleneuradovani.cz/

ekologicky šetrný provoz domácnosti                     https://www.zelenadomacnost.com/

ekoznačení v EU                                                          http://ec.europa.eu/ecat/

ekoznačení v ČR                                                          https://ekoznacka.cz/

ekoznačení ve světě                                                    http://www.ecolabelindex.com

odpady                                                                           https://www.trideniodpadu.cz/

odpady                                                                           http://www.jaktridit.cz/

odpady                                                                           http://ekolist.cz/zd-odpady.shtml

opravování a recyklace věcí                                       https://www.opravmecesko.cz/

plasty, kampaň MŽP                                                   http://www.dostbyloplastu.cz

plasty, kampaň Greenpeace                                      https://www.plastjepast.cz

průvodce zelenější elektronikou                              https://www.greenpeace.org/archive-czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/Zelena-elektronika-a-IT/Pruvodce-zelenejsi-elektronikou/

rádce pro spotřebiče                                                   http://www.uspornespotrebice.cz/l

rádce, jak žít environmentálně odpovědně            http://umenizit.hnutiduha.cz/

rádce, úspory energie                                                 https://www.greenpeace.org/archive-czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/40-tipu-jak-setrit-energii/

složení kosmetiky a drogerie                                     https://www.slozeni-kosmetiky.cz,

složení kosmetiky a drogerie                                     https://www.ewg.org/guides/cleaners#.Wob0dqjibIU,

složení kosmetiky a drogerie                                     https://encyklopedie.biooo.cz/

spotřebitelství                                                              http://www.ekospotrebitel.cz/

upcycling, ze starého nové                                        https://www.upcycling.cz/

upotřebení nepotřebných věcí                                 http://www.nevyhazujto.cz/

 

6.    Potraviny, zemědělství, zahrada, chov

Hradil R., Plíšek B. (překl.): Země na talíři: Povídání o ekologickém zemědělství a o výživě. 1999.

Kalina M.: Kompostování a péče o půdu. 2004.

kol.: Jak na ekologické zemědělství: manuál pro učitele. 2008.

Mollison, B.: Úvod do permakultury. 1999.

Singer P.: Osvobození zvířat. 2001.

SSEV Pavučina: Žijeme spolu aneb jak na téma ochrany zvířat.  2006.

Strunecká, A., Patočka J.: Doba Jedová. 2011.

Syrový V.: Tajemství výrobců potravin. 2007.

Šarapatka B. a kol.: Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.

Vlašínová H.: Zdravá zahrada. 2006.

Vrbová T.: Víme co jíme? 2001.

 

agronavigátor – ekologické zemědělství                        http://www.agronavigator.cz/ekozem

atlas masa                                                                             http://www.hnutiduha.cz/publikace/atlas-masa

kompostování                                                                      http://www.kompostuj.cz/

kompostování komunitně                                                 https://www.kokoza.cz/

nutriční stopa (environmentální dopady jídla)            https://www.nutristopa.cz/

obezita infografika                                                              https://www.odi.org/opinion/9329-future-diets-global-rise-obesity

palmový olej, koalice                                                          http://stoppalmovemuoleji.cz

Potravinové zahrady                                                          http://www.potravinovezahrady.cz

potraviny a životní prostředí                                            https://www.eatresponsibly.eu/cs/

potraviny, vč. aplikace na hodnocení                             https://www.ferpotravina.cz/

potraviny rozbor jakosti                                                    http://www.potravinynapranyri.cz/

potraviny, portál pro potravinovou bezpečnost MZe https://www.bezpecnostpotravin.cz/

průvodce šetrným nakupováním ryb                             https://www.greenpeace.org/archive-czech/cz/rybipruvodce/

Semínkovny                                                                         https://seminkovny.com

Zachraň jídlo                                                                       https://zachranjidlo.cz

Zdravá školní jídelna                                                         https://www.zdravaskolnijidelna.cz

 

7.    Životní prostředí, ochrana přírody, etika

Cílek, V.: Krajiny vnější a vnitřní. 2002.

Giono, J.: Muž, který sázel stromy. 1997

Gojda, M.: Archeologie krajiny. 2000.

Keller, J.: Až na dno blahobytu. 1993.

Kohák, E.: Zelená svatozář.  2012.

Kohák, E.: Svoboda, svědomí, soužití. 2004.

kol.: Ekosystémy a lidský blahobyt. 2005. ke stažení na https://www.czp.cuni.cz/czp/images/stories/Vystupy/publikace/2005/EkosystemyAlidskyBlahobyt_Synteza.pdf

Kyncl, J.: Letokruhy jako kalendář i záznamník. 2017.

Laštůvka, Z., Krejčová, P.: Ekologie. 2000.

Librová, H.: Pestří a zelení: Kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1994

Librová, H.: Vlažní a váhaví: Kapitoly o ekologickém luxusu. 2003.

Librová, H.: Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. 2007.

Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. 1990.

Lovelock J.: Gaia, živoucí planeta. 1994.

Lovelock J.: Gaia vrací úder. 2008.

Löw J. a Míchal I.: Krajinný ráz. 2003.

Mander J.: Čtyři důvody pro zrušení televize. 2004.

Mander J.: V nepřítomnosti posvátného. 2003.

Meadows, D., Meadows D.: Překročení mezí. 1995.

Míchal I.: Ekologická stabilita. 1994.

Moldan, B.: Podmaněná planeta. 2015.

Nátr, L.: Rostliny, lidé a trvale udržitelný život člověka na Zemi. 1998.

Nováček, P.: Udržitelný rozvoj. 2011.

Primack, R., Kindlmann, P., Jersáková, J.: Úvod do biologie ochrany přírody. 2011.

Reichholf J.: Žít a přežít v přírodě. 2002.

Sádlo, J.: Krajina a revoluce. 2005.

Schiff, P.: Ekonomické bajky pro studované i laiky. 2010.

Veselovský, Z.: Člověk a zvíře. Academia. 2000.

Višňák, R.: Les v hodině dvanácté. 2009.

 

biologický nomenklaturní systém                            http://www.biolib.cz/

CITES                                                                             https://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy

indikátory živin v krajině                                           http://www.daphne.cz/indikacezivin/index.shtml

invazní druhy organismů v ČR                                 http://invaznidruhy.nature.cz/caste-invazni-druhy-v-cr

Natura 2000                                                                http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php /

naučné stezky v ČR                                                    http://stezky.unas.cz/

paleogeografie, animace                                           http://www.scotese.com/

půdy, klasifikace                                                         http://klasifikace.pedologie.czu.cz/

stromy, co umí                                                            http://arnika.org/co-umi-strom

šelmy v ČR                                                                   https://www.selmy.cz, https://www.navratvlku.cz/

 

8.    Doprava, energie, technologie a stavitelství

Becker, U., J.: Základy dopravní ekologie. 2008.

Cílek, V. Kašík, M.: Nejistý plamen: Průvodce ropným světem. Dokořán, 2007

Haselhuhn, R.: Fotovoltaika – budovy jako zdroj proudu. 2011.

 

Klinkerová, J., Srdečný, K.: Obnovitelné zdroje energie. 2009.

Koč, B.: Šance pro vítr. 1996.

Quaschning, V.: Obnovitelné zdroje energií. 2010.

Smrž, M.: Cesta k energetické svobodě. 2007. dostupné na http://www.eurosolar.cz/cz/download/1404042664/?at=1

Smrž, M.: Energie v přírodě a v nás. 2018.

Srdečný, K.: Energeticky soběstačný dům. 2007.

Šuta M.: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví. 1996.

Tintěra, L.: Úsporná domácnost. 2002.

Tywoniak, A.: Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. 2012.

 

Asociace elektromobilového průmyslu                      https://www.asep.cz/

bezpečné cesty do školy                                                https://www.nadacepartnerstvi.cz/Nase-sluzby/Setrna-doprava/Bezpecne-cesty-do-skoly

Česká společnost pro větrnou energii                        http://www.csve.cz/cz, http://csve.cz/cz/detail-kategorie/publikace-o-vetrnych-elektrarnach/55

čistá mobilita MŽP                                                         https://www.mzp.cz/cz/cista_mobilita_seminar

ecopassanger                                                                   http://www.ecopassenger.org

elektromobily v ČR                                                        https://slideslive.com/38904975/udrzitelna-mobilita-podpora-elektro-mobility-pro-podniky-vstup-do-proble-matiky

mapa carsharingu                                                          https://mapa.ceskycarsharing.cz/?access_key=8d1284ba-6e1c-42b9-8b6a-96a930fdd20c

sdílení aut (carsharing)                                                https://www.car4way.cz

sdílení aut (carsharing)                                                https://www.autonapul.cz/

spolujízda                                                                        https://www.blablacar.cz/

solární liga                                                                      http://www.solarniliga.cz/

stromy a aleje                                                                http://arnika.org/vystava-chranme-aleje-pro-zachovani-typickeho-razu-ceske-krajiny

 

9.    Klima a voda

Nátr, L.: Země jako skleník. 2006.

Metelka, L., Tolasz, R.: Klimatické změny: fakta bez mýtů. 2009. dostupné i elektronicky na  http://amper.ped.muni.cz/gw/jev/dobre/Klima_zmeny_fakta.pdf

Vítek, J. a kol.: Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. 2015.

Mezinárodní panel pro klimatickou změnu: 5. hodnotící zpráva IPCC

https://www.mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu, https://www.zmenaklimatu.cz/cz/hlavni-novinky/2-nekategorizovano/1333-pata-hodnotici-zprava-ipcc

Adaptace na změnu klimatu                                                                        https://www.youtube.com/playlist?list=PL90nd3b-bfKnitIp2jpeHmJgyIQ7U_0rT

https://www.youtube.com/watch?v=sDmWH2o-mdw

klimatická funkce stromů                                                                            http://arnika.org/klimatizace

Kodaňská diagnóza: zpráva světu o nových poznatcích klimatologie https://www.veronica.cz/publikace-ke-stazeni?i=90

Climate Action Tracker                                                                                 https://climateactiontracker.org/

Změna klimatu                                                                                               http://www.zmenaklimatu.cz/cz/

http://www.zmenaklimatu.cz/cz/knihovna/vyukove-materialy/164-klima-do-skol

http://www.zmenaklimatu.cz/cz/knihovna/vyukove-materialy/147-materialy-nejen-pro-ucitele

http://www.climateactiontracker.org/

Počítáme s vodou                                                                                           https://www.pocitamesvodou.cz

Příběh balené vody                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0

Systémy hospodaření s vodou                                                                     https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/16729-systemy-hospodareni-s-vodou

 

10. Filmy

filmotéka a festival filmů Ekofilm                                                              http://www.ekofilm.cz/

filmotéka a festival filmů Člověk v tísni                                                    https://www.jsns.cz/

https://www.jsns.cz/vzdelavani-vyucujicich/uvod

https://www.jsns.cz/lekce#tema

100% cotton India                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=omBxXzdBR2Y

Architekt odpadu                                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=zckTWXq-dUY

A plastic ocean                                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=S1pSYA9zXT4

Automobil – láska až za hrob                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=gRWLoM1tCBs

Bolek a Lolek                                                                                                  https://www.stream.cz/pohadky/bolek-a-lolek-si-hraji

Budoucnost stravování                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=Bn_EpptgsZ4

Čechy, země stovek rybníků                                                                       DVD, Ulož.to apod.

Český sen                                                                                                        DVD, Ulož.to apod.

Deset kanoí                                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=cLiJ5EhNKyo

Děsivý průmysl v Číně                                                                                  DVD, Ulož.to apod.

elektromobilita v ČR                                                                                     https://slideslive.com/38904975/udrzitelna-mobilita-podpora-elektro-mobility-pro-podniky-vstup-do-proble-matiky

Home                                                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=GaLJBhCiXgM&t=5936s

Indonésie – zkáza kvůli palmovému oleji                                                https://www.youtube.com/watch?v=ShnOFUUeyHo

Je s námi konec? („Nepříjemná pravda II“)                                            https://www.youtube.com/watch?v=jKstIjNh2BQ

Jídlo s ručením omezeným                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=2lRQXkpmmJU

Konzumní děti                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=kZ6OeOQ5P1c

Krtek                                                                                                               https://www.stream.cz/pohadky/krtek

Midway, plastic island                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=ozBE-ZPw18c

https://www.youtube.com/watch?v=lsJqMmuFWO4

Na sever od slunce                                                                                      DVD, Ulož.to apod.

Nanuk, člověk primitivní                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=m4kOIzMqso0&t=83s

Nasytíme celý svět                                                                                       https://www.youtube.com/results?search_query=Nasyt%C3%ADme+cel%C3%BD+sv%C4%9Bt+

Nepříjemná pravda                                                                                    DVD, Ulož.to apod.

Nedej se (Česká televize, publicistika)                                                    http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/dily/

Nedej se PLUS (Česká televize, publicistika)                                        http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/dily/

Nová hra                                                                                                       DVD, Ulož.to apod.

Oceán plastů                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=JFAd4QuVzUM

Peklo na talíři                                                                                              https://www.stream.cz/porady/peklonataliri

Planeta Česko                                                                                              DVD, Ulož.to apod.

Planeta plná plastů                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=6V6pijvIfcM&t=4398s

Populační růst                                                                                             https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth#t-14065

Potraviny a.s.                                                                                               http://dokumentarni.tv/zdravi/potraviny-a-s-food-inc

Příběh modré planety                                                                                DVD, Ulož.to apod.

Sedláci                                                                                                           http://www.ceskatelevize.cz/porady/10099469448-sedlaci/20656226269/

Silva Gabreta – jak se rodí šumavský horský les                                 https://www.youtube.com/watch?v=dJlsevlm1M8

Vyprávění o lese                                                                                          https://www.youtube.com/watch?v=I1l_Ha9iwTg

Z popelnice do lednice                                                                               http://www.tarak.cz/z-popelnice-do-lednice/

Zelená poušť                                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=god62gLOx_4

Země (Terra)                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=MnGd8J5DSeg