Načítám…

Strom – nejstarší člen naši rodiny

Většina z obyvatel našeho venkova má na zahradě nějaké ovocné stromy. Dnes je těžko uvěřit, jakého věku se dožily některé stromy vysazené před stovkami let na návsích nebo před štíty stavení. Pod jejich korunami prošly životy mnoha lidských generací. Přežily vichřice, silné mrazy, období sucha i povodně. Kmeny mají často duté nebo poničené od zásahu blesků. Na staré stromy je vázaný život mnohých užitečných živočichů, kteří se vzhledem ke stavu našich lesů nuceně přesouvají do zámeckých parků, starých sadů, stromořadí kolem silnic, na rybniční hráze nebo do enkláv městské zeleně. I tyto poslední výspy však berou za své vinou převažující praxe v nakládání s nelesní zelení. Mrtvé stromy, doupné stromy a stromová torza se staly vzácným prostředím.

Český svaz ochránců přírody Vlašim se proto snaží o uchování starých stromů kolem nás, v parcích, krajině i na soukromých zahradách. K tomu bychom chtěli inspirovat co nejvíce lidí a ukázat krásu těchto pamětníků naší společné novější i vzdálenější historie.

Proto ČSOP Vlašim vyhlašuje v rámci projektu pro zachování starých stromů v krajině fotosoutěž, ve které můžete i vy sdílet svůj pohled na staré stromy ve svém okolí a tím podpořit toto cennou součást naši krajiny. Vítězné snímky budou zařazené do putovní výstavy, proto neváhejte, foťte, a soutěžte!

snímky zařazené do výstavy:

soutěž skončila 31. 8. 2020

soutěžné kategorie

 1. Celek – stojící stromy v sadech, lesích a krajině (např. celé stromy, torza, pařezy a vysoké pařezy)
 2. Detail – život ve starých stromech (život v dutinách, ptáci, hmyz, život ve dřevě, život pod kůrou, struktury a textury mrtvého dřeva)

podmínky soutěže

 • Jeden soutěžící může zaslat maximálně 2 fotografie do každé soutěžní kategorie.
 • Fotografie musí být pořízena na území České republiky. Fotografie nekorespondující s tématem soutěže budou vyřazeny.
 • Před samotným zasláním snímků je potřeba vyplnit Přihlášku do soutěže a příslušné kategorie snímků.
 • V Přihlášce uvedený soutěžící musí být autorem fotografií.
 • Fotografie musí být dodána v datovém formátu JPG a formátu A4 při minimálním rozlišení 300 dpi (rozlišení 3 872 x 2 592 px, t.j. 10MPx).
 • Přihlášené fotografie musí být zaslány nejpozději do 31. 8. 2020 (včetně) na e-mail tomas.potfaj@csop.cz
 • E-mail uvedený v Přihlášce musí být totožný s e-mailem odesílatele fotografie a Přihlášky a bude sloužit jako jediný komunikační e-mail.

související materiály

 • Podminky soutěže
 • Přihláška fotografie do soutěže (pokud dáváte přednost papírové verzi přihlášky, najdete ji zde)
 • Plakát k dalšímu šíření

soutěž podporuje

Ministerstvo životního prostředí - logo