Tiskové prohlášení ze dne 6. 12. 2021

Český svaz ochránců přírody Vlašim nesouhlasí se záměrem výstavby větrných elektráren u Blaníku

 

Český svaz ochránců přírody Vlašim odmítá výstavbu větrných elektráren u Blaníku nedaleko Načeradce. V této oblasti se objevily dva záměry na výstavbu celkem 21 větrných elektráren, jejichž výška má dosahovat 150 m. Firmy o tom již jednají s městysem Načeradec, za souhlas slibují příspěvek do obecního rozpočtu. Vrtule elektráren by převýšily Blaník a narušily tak pohled na bájnou horu ze širokého okolí.

Český svaz ochránců přírody Vlašim neodsuzuje výstavbu větrných elektráren obecně, ale považuje za nevhodné, aby se tyto elektrárny stavěly v oblasti, která je jednou z nejvýznamnějších kulturních i přírodních dominant v České republice. Panorama Velkého a Malého Blaníku mají místní obyvatelé i návštěvníci Kraje blanických rytířů vryto hluboko do paměti. Jakmile se při procházení krajinou někde na obzoru Blaník s rozhlednou sotva vynoří, hned ho poznáváme. Ochrana této bájné hory byl také jeden z hlavních impulsů pro vyhlášení stejnojmenné CHKO.

Dva záměry na celkem 21 větrných elektráren

První záměr na 5 větrných elektráren se objevil v tisku 6. 10. 2021. Záhy městys Načeradec obdržel další záměr, tentokrát na vybudování 16 elektráren. V obou případech se jedná o ocelové stožáry s vrtulí o celkové výšce 150 m. Výkon jedné elektrárny se předpokládá 2,35 MW, vrtule rotují rychlostí 16 otáček za minutu.

Zatím jsou oba záměry ve fázi žádosti o souhlas na odboru životního prostředí MěÚ ve Vlašimi a na městysi Načeradec. Ani jeden z investorů zatím nepředložil vizualizace plánovaných elektráren v terénu, což je v případě, kdy hrozí poškození krajinného rázu, stěžejní.

Nedostatek informací logicky dává prostor pro obavy a dohady znepokojené veřejnosti.

Jak se tedy bude o „větrnících“ rozhodovat?

V první řadě by muselo dojít ke změně územního plánu městyse Načeradce, protože jeho současná podoba realizaci těchto záměrů neumožňuje. Změna územního plánu se neobejde bez veřejného projednání stejně jako zjišťovací řízení EIA (posouzení dopadu stavby na životní prostředí). ČSOP Vlašim se plánuje účastnit všech fází procesů, kde mu to zákon umožňuje.  Totéž doporučuje i občanům a dotčeným obcím.

První pokus o větrníky nad Blaníkem byl v roce 2007

Myšlenka na umístění větrných elektráren u Blaníku tu není poprvé. V roce 2007 se objevily dva záměry – jeden počítal s 15 elektrárnami v oblasti mezi Načeradcem, Býkovicemi, Hrajovicemi, Pravěticemi a Daměnicemi a druhý se 3 – 11 elektrárnami mezi Načeradcem, Slavětínem a Řísnicí. Tehdy se jednalo o záměr vybudovat menší zařízení, výška sloupu elektrárny měla být kolem 80 – 100 m a délka lopatky, kterou je třeba k výšce sloupu pro vypočtení maximální výšky připočíst, činila kolem 40 m. Tento záměr se v roce 2007 neuskutečnil mimo jiné i na základě protestů místních občanů a ČSOP Vlašim.

ČSOP Vlašim je pro využití větrné energie na vhodných místech a koncepčně

Jako vhodné místo pro výstavbu větrných elektráren se nabízí např. nížiny velkých řek, kde elektrárny mnohem méně ruší vzdálené krajinné dominanty. Mnoho stovek takto umístěných elektráren můžeme vidět mezi Vídní a Bratislavou v podunajské nížině. Vytipovat lze samozřejmě vhodné lokality i mimo nížiny.

ČSOP Vlašim se obrátil na radní pro životní prostředí Středočeského kraje s podnětem, aby kraj řešil situaci koncepčně a připravil strategii, která by stanovila vhodná místa pro výstavbu větrných elektráren v kraji nejen z hlediska větrných podmínek, ale i z hlediska krajinného rázu.  Předešlo by se tak mnohým konfliktům a pomohlo potenciálním investorům při plánování.

Místní občané vytvořili petici, ČSOP je podporuje

Proti výstavbě elektráren je řada obyvatel Načeradce a okolí, jak dokazuje petice s podtitulem „Nechceme větrníky nad Blaníkem“. Petici je možno podepsat i v zařízeních ČSOP Vlašim – v Podblanickém ekocentru ČSOP ve Vlašimi, v Domě přírody Blaníku (Krasovice) a ve Vodním domě v Hulicích. Petici je možno podepsat na petičních místech v Načeradci, Vlašimi, Pravoníně, Mladé Vožici a na spoustě dalších míst do 6. 12. 2021. Rovněž podporujeme šíření elektronické petice.

Proč ochránci přírody nechtějí větrné elektrárny u Blaníku?

  1. Až 150 m vysoké stavby (včetně otáčejících se lopatek) na úbočí Řísnického vrchu by zcela potlačily dominanty památkově chráněné zástavby městečka Načeradec. Dnes zde vnímáme kostel, solnici (radnici), zámek a střechy domů na náměstí se zahradami. Toto vše by bylo potlačeno při výstavbě elektráren nad památkovou městskou rezervací.
  2. Stejně tak by míhající se lopatky nahradily stávající malebnou siluetu Blaníku s rozhlednou. Blaník a jeho okolí je asociativní krajinou, která spoluutvářela naše duchovní dějiny, je přímo spjata se vznikem moderního českého národa, jehož inspiruje při dějinných událostech až do současnosti. Umístění 150 m vysokých obrů s otáčejícími se lopatkami by představovalo necitlivý a arogantní zásah do vnímání národní hory.
  3. Životnost takových elektráren je asi 20 let, což je zhruba doba vyrůstání celé jedné generace. Jakou krajinu chceme pro naši nejmladší generaci?

Řekli o tom

 „Český svaz ochránců přírody Vlašim výstavbu větrných elektráren u Blaníku odmítá. Jsme přesvědčeni, že by tak měli učinit i obecní zastupitelstva. Tak zásadní poničení obrazu Blaníku by poškodilo slibně se rozvíjející turistický ruch podporovaný společnými aktivitami obcí, neziskových organizací a podnikatelů. Podblanická krajina je společným dědictvím všech, kdo v ní žijí a má i národní význam. Rozhodovat o ní bychom tedy měli společně v co nejširším plénu,“ vysvětluje Kateřina Červenková, předsedkyně ČSOP Vlašim.

„Žiji v Načeradci skoro celý život. Po škole jsem se sem vrátila, abych zde založila rodinu a dala svému synovi krásné dětství, které jsem v kraji pod Blaníkem prožila já. To ale nebude možné, pokud nám za domem bude stát 21 větrných elektráren,“ říká Eva Albertová, zmocněnkyně petičního výrobu.

Přílohy:

Mapa s vyznačením navrženého umístění elektráren

Kontakty

Mgr. Kateřina Červenková, předsedkyně ČSOP Vlašim, katerina.cervenkova@csop.cz, 777 800 461

Eva Albertová, zmocněnkyně petičního výboru, albertova.eva21@gmail.com,  737 022 126

 

Doplňující informace:

Petice „Nechceme větrníky nad Blaníkem“